Trường Trung Học Cơ Cở Trường Chinh
Điểm chuẩn trường chuyên tuyển sinh 10 năm học 2015-2016 Điểm chuẩn trường chuyên tuyển sinh 10 năm học 2015-2016 Điểm chuẩn trường chuyên tuyển sinh 10 năm học 2015-2016
Kế hoạch Tuyển sinh 6 năm học 2015 - 2016
Kế hoạch Tuyển sinh 6 năm học 2015 - 2016:

Kế hoạch Tuyển sinh 6 năm học 2015 - 2016

Kết quả xét duyệt HKII và Cả năm 2014-2015 khối 9
Kết quả xét duyệt HKII và Cả năm 2014-2015 khối 9:

Kết quả xét duyệt HKII và Cả năm 2014-2015 khối 9

Kết quả xét duyệt HKII và Cả năm 2014-2015 khối 6, 7, 8
Kết quả xét duyệt HKII và Cả năm 2014-2015 khối 6, 7, 8:

Kết quả xét duyệt HKII và Cả năm 2014-2015 khối 6, 7, 8

Lên Đầu Trang
Lượt Truy Cập:

229,159

Đang Xem:

52

Copyright © THCS Trường Chinh 2013.   www.thcstruongchinh.vn
Design by giặt thảm