Trường Trung Học Cơ Cở Trường Chinh
Kết quả thi học sinh giỏi cấp Quận NH 2015-2016 - Trường Chinh Kết quả thi học sinh giỏi cấp Quận NH 2015-2016 - Trường Chinh Kết quả thi học sinh giỏi cấp Quận NH 2015-2016 - Trường Chinh
Thời khóa biểu Tăng cường tiếng Anh, Tin học, Thể dục năm học 2015-2016
Thời khóa biểu Tăng cường tiếng Anh, Tin học, Thể dục năm học 2015-2016:

Thời khóa biểu Tăng cường tiếng Anh, Tin học, Thể dục năm học 2015-2016

Áp dụng từ ngày 07/09/2015

Danh sách đăng ký KCB ban đầu đối với học sinh, sinh viên năm học 2015-2016
Danh sách đăng ký KCB ban đầu đối với học sinh, sinh viên năm học 2015-2016:

Danh sách đăng ký KCB ban đầu đối với học sinh, sinh viên năm học 2015-2016

Thời khóa biểu Tiếng Anh tăng cường - Thể dục - Tin học năm học 2015-2016
Thời khóa biểu Tiếng Anh tăng cường - Thể dục - Tin học năm học 2015-2016:

Thời khóa biểu Tiếng Anh tăng cường - Thể dục - Tin học năm học 2015-2016 áp dụng từ ngày 7/9/2015

Lên Đầu Trang
Lượt Truy Cập:

271,286

Đang Xem:

16

Copyright © THCS Trường Chinh 2013.   www.thcstruongchinh.vn
Design by giặt thảm